Domů » Zprávy » Budova č.p. 65 se otevřela veřejnosti

Budova č.p. 65 se otevřela veřejnosti

V sobotu 22. září 2018 byla slavnostně otevřena budova č.p.65 na náměstí Komenského. Symbolická páska byla přestřižena za přítomnosti občanů naší obce a také hostů z Tlumačova na Domažlicku a Ďanové na Slovensku.

Počasí už sice nebylo letní, nicméně mě potěšila hojná účast vás občanů na této akci. Jsem rád, že jste si nenechali ujít možnost prohlédnout si novou budovu zevnitř a na vlastní oči se přesvědčit o práci, která zde byla odvedena. Řada z vás si jistě vyzkoušela některou z nabízených ukázkových hodin cvičení nebo navštívila výstavu „Sto let zpátky v čase“ připravenou našimi pracovnicemi v budově KIS.

Jak již bylo uvedeno v článku ze dne 3.7.2018 „Oprava objektu č.p.65 na náměstí Komenského“, stavebně byla předána budova č.p.65 obci k 30.4.2018. Po tomto předání následovaly činnosti, které vedly k zajištění provozu nově rekonstruované budovy tak, aby bylo možné využívat její prostory k účelům, pro které byly navrženy. Jednalo se o vybavení místností pro různá cvičení (jóga, tai-či, zumba,…), školení, kroužek železničních modelářů, o vybavení atria, šatny, technické místnosti, sociálního zařízení a zejména o vybavení místnosti pro interiérové dětské hřiště pro děti. Vše se podařilo a budova č.p.65 bude od 1. října letošního roku sloužit občanům a široké veřejnosti. Počínaje 1.10. začnou v prostorách budovy probíhat kurzy, do nichž bylo možné se během měsíce září přihlásit. Některé z nich jsou již zcela naplněny, v některých jsou ještě nějaká místa volná. O aktuálním stavu nabídky kurzů se můžete informovat přímo na KIS Tlumačov.

Pravděpodobně největším lákadlem pro děti a jejich rodiče bude interiérové hřiště, které je v budově umístěno. Svědčil o tom velký zájem již při slavnostním otevření. S provozní dobou a podmínkami jeho užívání se můžete seznámit na webových stránkách obce – Interiérové dětské hřiště v budově č.p. 65 – Obec Tlumačov.

Budova č.p.65 (pro kterou zatím hledáme vhodný název – viz anketa o názvu budovy) si prošla svým nelehkým vývojem. Z historie budovy se můžeme dozvědět, že v minulosti sloužila jako radnice, hospoda, šatlava, škola, mateřská školka nebo družina. Sídlila v ní pobočka spořitelny a svoji služebnu zde měla také obecní nebo státní policie. Prošla si i obdobím, kdy nebylo jasno o jejím osudu, pomalu chátrala a její stav začal volat po opravě. Díky schválení částky 8.751.090 Kč z rozpočtu obce zde dnes stojí rekonstruovaná budova, připravena plnit svou novou funkci občanům Tlumačova a být svým způsobem i ozdobou středu náměstí Komenského.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že budova znova ožila. Nechci nikoho konkrétně vyjmenovávat, nerad bych na někoho zapomněl. Jedná se totiž o širokou škálu lidí – od zastupitelů, kteří schválili rozpočet, členů komise výstavby, přes projektanty, stavebníky, řemeslníky až po ty, kteří se zasloužili o naplnění budovy „životem“. Přejme si, ať nám tato nová budova žije co nejdéle.

Více fotografií na https://kistlumacov.rajce.idnes.cz/Slavnostni_otevreni_budovy_c.p._65/ .