Domů » Zprávy » Nové zásahové obleky pro JSDH Tlumačov z dotací Zlínského kraje

Nové zásahové obleky pro JSDH Tlumačov z dotací Zlínského kraje

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov byla počátkem letošního roku vybavena třemi novými hasičskými zásahovými oděvy. Prostředky na jejich pořízení byly čerpány z dotace poskytnuté Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-18 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ a částečně také z rozpočtu obce Tlumačov.

Tři nové zásahové komplety pro hasiče, které sestávají ze speciálního zásahového obleku (kabát a kalhoty), ochranné helmy, rukavic a obuvi, byly pořízeny za celkovou částku ve výši 78 327,- Kč, přičemž 70% těchto nákladů bylo zaplaceno z finančních prostředků Zlínského kraje a zbylých 30% uhradila obec Tlumačov ze svého rozpočtu.
Současné zásahové obleky JSDH již nesly závažné znaky opotřebení v důsledku náročných zásahů prováděných při požárech, zejména pak při rozsáhlém požáru v průmyslovém areálu v Chropyni. Na potřebu zlepšení vybavení JSDH v tomto směru bylo upozorněno i auditorem při tematické kontrole naší jednotky provedené Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje. Proto bylo rozhodnuto o pořízení obleků nových.

Nové zásahové obleky podstatným způsobem přispějí k ochraně členů naší jednotky při zásahu u požárů a tím pádem i k zajištění bezpečného a bezproblémového chodu a zachování plné akceschopnosti JSDH naší obce.