Domů » Zprávy » Obec Tlumačov poskytla občanům 335 kompostérů zdarma

Obec Tlumačov poskytla občanům 335 kompostérů zdarma

Jak jste již byli v březnovém čísle Tlumačovských novinek a na webu informováni, uspěla Obec Tlumačov se žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 na akci „Kompostéry pro občany obce Tlumačov“ a umožnila tak 335 domácnostem naší obce získat zdarma kvalitní kompostér.

Koncem měsíce dubna a v průběhu května byly kompostéry postupně občanům předány. Přednostně byl kompostér na základě smlouvy o výpůjčce předán občanům, kteří o něj projevili zájem v dotazníkovém šetření, které proběhlo v roce 2016. V současné době je už drtivá většina kompostérů na zahrádkách a slouží svému účelu. Zbylé kompostéry byly rozděleny dalším občanům, kteří o něj dodatečně projevili zájem.

Celkové způsobilé výdaje akci „Kompostéry pro občany obce Tlumačov“ činily 1 019 037,80 Kč, přičemž z rozpočtu obce byla do kompostérů investována částka 152 855,67 Kč a dotace OPŽP činila 866 182,13 Kč.