Domů » Zprávy » Informace o výdeji kompostérů pro občany obce Tlumačov

Informace o výdeji kompostérů pro občany obce Tlumačov

Občané Tlumačova, kteří v dotazníkovém šetření v roce 2016 projevili zájem o kompostér, si ho mohou vyzvednout postupem, který je popsán dále v článku.

Nejprve se dostavit na Obecní úřad Tlumačov v úředních hodinách, tzn. pondělí a středa, 8 – 12 a 13 – 17 hodin, do kanceláře referenta majetku k paní Aleně Hapalové. Zde bude podepsána smlouva o výpůjčce kompostéru. Pro ověření totožnosti bude potřeba vzít s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad.

S podepsanou smlouvou se následně dostavit do areálu sběrného dvora obce Tlumačov na ulici Zábraní v době otevíracích hodin, tzn. úterý a čtvrtek 9 – 12 a 14 – 18 hodin nebo v sobotu od 9 do 12 hodin, kde bude probíhat výdej kompostérů proti podepsané smlouvě.

Výdej kompostérů bude zahájen ve čtvrtek 12. 4. 2018.

Žádáme občany, aby se k podpisu smlouvy a vyzvednutí kompostérů dostavili nejpozději do 15. května 2018.