Domů » Zprávy » Kompostéry pro naše občany budou v dubnu!

Kompostéry pro naše občany budou v dubnu!

V loňském roce jsme neuspěli se žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 na akci „Kompostéry pro občany obce Tlumačov“. Po opětovném podání žádosti jsme byli v letošním roce úspěšní a naše obec byla zařazena do seznamu doporučených žadatelů.

Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel kompostérů firma ELKOPLAST CZ, s.r.o. Zlín, se kterým byla podepsána kupní smlouva. Podle sdělení výrobce budou kompostéry dodány v prvním týdnu měsíce dubna po velikonočních svátcích. Občané, kteří projevili zájem o tyto kompostéry v dotazníkovém šetření v roce 2016, si je budou moci po podpisu jednoduché smlouvy o výpůjčce na obecním úřadě vyzvednout v areálu sběrného dvora obce Tlumačov.

Podrobné informace o místě a způsobu předání budou zveřejněny na webových stránkách obce a prostřednictvím místního rozhlasu.