Domů » Zprávy » MS Hék Tlumačov 2017

MS Hék Tlumačov 2017

Vážení spoluobčané, dovolte nám, provést vás rokem 2017 pohledem Mysliveckého sdružení Hék Tlumačov.

Během roku jsme plnili své povinnosti týkající se péče o zvěř a honitbu. Od ledna do března jsme ještě přikrmovali zvěř v době nouze přirozené potravy. Opravovali krmná i lovecká zařízení, postavili novou kazatelnu a zúčastnili se brigád za účelem vyřezávání náletových dřevin kolem panelové cesty do kurovického lomu a sběru brambor pro p. Skopal-Procházku, který nám zase zajišťuje krmení pro zvěř na zimu.
V únoru proběhla i beseda pro školku Klubíčko na téma ochrany přírody a myslivost vedenou p. Vladimírem Vlčkem.

Celkem jsme v roce 2017 odlovili 32 ks srnčí zvěře, 29 ks divokých prasat, 2 ks dančí zvěře, 4 ks lišky obecné, 19 ks zajíců polních, 18 ks bažantů obecných, 2 ks kachny divoké. Počty této ulovené zvěře jsou součástí plánu lovu, který se každoročně vypracovává a který schvaluje státní správa životního prostředí.

V polovině roku dne 26.6.2017 byl Krajskou veterinární správou potvrzen první výskyt afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých. Předcházelo tomu nalezení dvou uhynulých kusů v katastrálním území Příluky u Zlína. Krajská a státní veterinární správa vyhlásila mimořádná veterinární opatření. Vytyčila zóny odlovu divokých prasat, na zónu vysoce rizikovou (červenou) a zónu s intenzivním odlovem (zelenou). V nich platí daná nařízení, která musíme dodržovat a respektovat, aby se snížilo riziko rozšíření do dalších oblastí.
Všichni naši členové museli projít školením o odlovu černé zvěře. Tlumačov spadá do zelené zóny a tudíž platí, že ulovená divoká prasata se musejí přímo na místě zabalit do igelitových pytlů, provést dezinfekci okolí a uložit je do kafilérních boxů, které poté odváží asanační firma (Mankovice). Od vypuknutí nákazy do konce roku jsme ulovili 21 ks divokých prasat, která byla negativní na AMP. S odlovem je ovšem spojeno daleko více administrativní práce a povinností. Doufáme, že se AMP dále nerozšíří a časem vymizí a všechna opatření budou zrušena.

V Klubu na Zábraní dne 23.9.2017 jsme pro vás pořádali první zvěřinové hody. Moc nás potěšila hojná účast a doufáme, že jste si pochutnali na menu, které jme pro vás připravili. Což byl srnčí guláš s chlebem, pečený divočák s červeným zelím a bramborovým knedlíkem a divočák na smetaně s knedlíkem. Děti se mohly pobavit u soutěží s odměnami a dospělí posedět třeba u kafíčka či piva ze záhlinického pivovaru. Těšíme se na vás opět v září a doufáme, že vám bude chutnat.
S příchodem podzimu jsme naplánovali dva hony (18.11. a 9.12.2017), kde jsme pozvali myslivecké kolegy a kamarády. Lovila se jen drobná zvěř a zvěř škodící myslivosti, na divoká prasata byl vydán zákaz lovu na společných honech.
Společnou Štěpánskou vycházkou jsme zakončili rok 2017 a netrpělivě budeme očekávat, co nám přinese nový rok.

Za MS Hék Tlumačov Magdaléna Němcová