Domů » Zprávy » Hlavnička má po letech opět funkční stavidlo

Hlavnička má po letech opět funkční stavidlo

Téměř po dvou letech usilovného jednání obce Tlumačov se Státním pozemkovým úřadem, oddělením vodohospodářských staveb Brno, který je vlastníkem a správcem vodního toku hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) „Hlavnička“, byla na konci minulého roku opět po několika letech obnovena funkce stavidlového objektu na tomto toku.

Zhotovitel stavby předal investorovi do užívání objekt nového stavidla dne 20.12.2017. Údržbu a pravidelné kontroly funkčnosti bude provádět vlastník objektu SPÚ, oddělení vodohospodářských staveb Brno s tím, že manipulaci a provoz stavidla v případě mimořádných událostí bude po vzájemné dohodě zajišťovat obec Tlumačov.