Domů » Zprávy » Výzva k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu pro rok 2018

Výzva k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu pro rok 2018

Vážení přátelé, obec Tlumačov oznamuje spolkům, neziskovým organizacím a klubům, které v obci dlouhodobě aktivně vyvíjejí svou veřejně dostupnou činnost, že již tradičně z rozpočtu obce schváleného pro rok 2018 (dne 13. 12. 2017) podpoří jejich činnost.

K získání finanční podpory je na základě aktualizovaných „Pravidel pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu“ (doplněných a schválených radou obce dne 13. 1. 2016) nutné podat „Žádost/i o poskytnutí příspěvku na činnost“ v souladu s těmito „Pravidly“.

Prosíme žadatele, aby se důkladně seznámili se zněním aktualizovaných „Pravidel“, jejichž úplné znění je zveřejněno na webových stranách obce Tlumačov (viz odkazy níže).

S případnými dotazy se v této věci můžete obrátit na pracovnice OÚ paní Lenku Dědkovou (tel. 577444216) a paní Danuši Dosoudilovou (tel. 577444215). K podání žádostí je nutné v termínu do 31. 3. 2018 dodat Výroční zprávu a zaregistrovat podporované akce v Kalendáři akcí u vedoucí KIS paní Renáty Nelešovské
Žádosti, prosím, podávejte do 16. února 2018 na obecní úřad, sekretariát starosty.
O schválené výši podpory a možnosti čerpání finančních prostředků budete informováni písemně do konce měsíce března 2018.

Pozn.:
Úplné znění „Pravidel“ včetně formuláře k podání žádostí najdete na adrese:
http://www.tlumacov.cz/ou/dokumenty/pravidla-pro-pridelovani-transferu-2016.pdf .
Samotný tiskopis „žádosti“ ke stažení s možností vyplnění ve Wordu je na adrese:
Formuláře Obecního úřadu Tlumačov ke stažení – Obec Tlumačov.