Domů » Zprávy » Martin na bílém koni opravdu přijel

Martin na bílém koni opravdu přijel

Martinské hody se letos konaly v neděli 12. listopadu 2017. Hody začaly sváteční mší svatou v kostele sv. Martina a kulturním programem na náměstíčku.

Všechny přítomné pozdravil starosta obce pan Petr Horka. Následoval kulturní program v podání studentů z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Mimo jiné nám zahráli legendu o sv. Martinovi, který daroval půl pláště žebrákovi. Martin na bílém koni letos, k radosti všech, opravdu přijel.
Přítomní hosté a občané mohli ochutnat různé druhy cukroví a koláčků, ohřát se „svařákem“ z červeného vína.

Legenda o plášti

Martin prožíval svoji víru i v armádě. Podle legendy o jeho životě žil skromně, pokorně, a dokonce ke svému otroku se choval jako k bratrovi. Martin byl jednoduše jiný než ostatní vojáci, což také dokazuje symbolický čin, díky němuž se stal tak známý. Došlo k němu v Amiensu u jedné z městských bran v roce 335 za jednoho velmi mrazivého zimního večera. Martin se tudy na koni vracel do vojenského tábora. U brány ho oslovil polooděný žebrák a prosil o almužnu. Protože u sebe Martin neměl ani peníze, ani jídlo, zprvu nevěděl, jak by člověku pomohl. Tu ho však napadla myšlenka: vzal svůj velký důstojnický plášť a rozdělil ho svým mečem napůl. Polovinu pak hodil žebrákovi třesoucímu se zimou, aby se aspoň trochu zahřál. Legenda dále vypráví, že Martin spatřil příští noc Ježíše, který byl oděn půlkou pláště. A uslyšel, jak Ježíš říká andělům: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“ Tato Kristova slova znamenají to, co je napsánu v evangeliu: „Cokoli učiníš jednomu z mých nejmenších bratří, pro mě jsi učinil.“ Scéna dělení pláště patřila po celá staletí k nejznámějším a nejoblíbenějším světeckým motivům umělců.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_z_Tours#Legenda_o_pl.C3.A1.C5.A1ti .Fotografie v galerii – Martinské hody