Domů » Zprávy » Oprava kostela sv. Martina

Oprava kostela sv. Martina

Milí tlumačovští spoluobčané,
jistě jste si všimli pozitivní změny ve vzhledu středu naší obce. V tomto roce se nám podařilo dokončit opravu fasády našeho kostela. A nebyla to oprava ledajaká. Bylo třeba, aby pracovníci z odboru památkové péče zjistili, jakého stáří a z kterého období omítky pocházejí a příslušně vše zdokumentovali.

Zaměstnanci stavební firmy Rapos pak tyto zbytky omítek odborně ošetřili a provedli konečnou úpravu celé fasády. Se stejnou péčí se firma p. Filipa z Velkého Meziříčí věnovala restaurování dveří hlavního vstupu do kostela.
Další troje boční dveře a všechna okna na kostele opravili vlastními silami farníci. Na závěr bylo provedeno odvlhčení zdiva a konečná úprava okolí. V loňském roce byly kromě nové fasády věže opraveny kamenné prvky pískovcového ostění a farníci opravili a natřeli dřevěné žaluzie na věži.

Všechny tyto akce by se nepodařilo uskutečnit bez významné finanční podpory těchto organizací: Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého a firem: Navláčil stavební firma s.r.o., Výztuž CZ, s.r.o., Dura-line Ct Tlumačov a dalších. Velké poděkování patří zastupitelstvu naší obce, které v letošním roce schválilo příspěvek ve výši 250 000 Kč. Celková částka za opravy v letošním roce činila téměř 920 000 Kč. Upřímně děkujeme i všem nejmenovaným a anonymním dárcům a farníkům, kteří přispěli v rámci svých, mnohdy skromných, finančních možností.

S přáním všeho dobrého,
tlumačovští farníci.