Domů » Zprávy » Březen v knihovně

Březen v knihovně

Březen patří k měsíci knih, proto i letos místní knihovna připravila besedu a umožnila žákům ZŠ a MŠ seznámit se lépe s knihovnou.

V pátek 10. března 2017 se v KIS uskutečnila přednáška paní Vlasty Čablové na téma „Květiny k sušení, pěstování, sbírání a jejich použití“.
O týden později navštívily knihovnu děti z mateřské školy. Povídali jsme si, jak zacházet s knihami a ověřili si znalosti pohádek a pohádkových postav.
Ve středu 22. března 2017 knihovnu navštívili žáci ze čtvrté třídy ZŠ, zaměřili jsme se na téma balady a legendy. Paní učitelka zadala žákům úkol, kde hledaly v knihovně balady a nakonec jsme si všichni předčítali z knihy nějaký příběh.
31. březen 2017 patřil dětem, které se rozhodly přenocovat v knihovně a zažít dobrodružství v rámci tradiční akce „Noc a Andersenem“. Po příchodu dětí jsme se vydali k paní Věrce Řezaninové, která nám ochotně spolu s ostatními členy, kteří navštěvují výcvik psů, předvedla ukázku agility. Děti si mohly pejsky nejen pohladit, ale samy si zkusily s nimi proběhnout všemi překážkami. Odnášely si nejen skvělé zážitky, ale i balíček s dobrotami, který jim paní Věrka přichystala. Moc děkujeme za skvělé zorganizování, ochotu a přístup k dětem. Po návštěvě pejsků, nám vytrávilo, a tak jsme spěchali zpátky na KIS, kde nás čekala večeře. Výrobky nesmí při této akci chybět. Letos jsme se pustili do výroby panáčků na Velikonoce, a protože s jarem přilétají čápi, tak jsme se rozhodli vytvořit čápa i s hnízdem. Děti namalovaly i obrázky pro paní Řezaninovou a jejich pejsky. Před spaním jsme si pustili pohádku, u které jsme mlsali zmrzlinu a po večerní hygieně jsme si v pelíškách četli pohádku od spisovatele Hana Christiana Andersena „Holčička se sirkami a Pastýřku a kominíčka“. Potom nastalo v knihovně ticho a bylo slyšet jen hlasité oddychování. Po snídani jsme se rozloučili se slovy „Příští rok nanovo“.
Děkujeme za pomoc Nikoli Šimoníkové a Kláře Šáchové.

Fotografie v galerii – Březen 2017 v knihovně