Domů » Zprávy » My tři králové jdeme k vám – Tříkrálová sbírka v Tlumačově

My tři králové jdeme k vám – Tříkrálová sbírka v Tlumačově

V sobotu 7.1.2017 proběhla v naší obci Tlumačov tradiční Tříkrálová sbírka. V mrazivém ránu se vydalo do ulic našeho městečka 50 koledníků se 14 pokladničkami. Jako každým rokem se i jedna skupinka koledníků vydala na Skály.

Chtěla bych poděkovat všem dárcům, kteří přispěli do pokladniček a společně tak darovali na sbírku celkovou částku ve výši 48.929,- Kč. Velké poděkování patří i koledníkům, kteří se v mrazivém a studeném počasí obětovali.

Všem děkuje za Charitu sv. Anežky
Kopřivová Marie