Domů » Zprávy » První rok dětské jógy v Tlumačově

První rok dětské jógy v Tlumačově

Začátkem listopadu 2015 se uskutečnila historicky první lekce dětské jógy v Tlumačově. Mám velmi blízko k dětem a aktivně cvičím jógu, ovšem tu dospěláckou už 4 roky. Dobře vím, jak je pro děti důležité správné držení těla, správné dýchání, ale i získání sebedůvěry i lepší fyzické kondice.

O tom, co všechno jóga může dětem dát, jsem se přesvědčila a pravidelně přesvědčuji každý čtvrtek se všemi 13cti dětmi, které se účastní mých lekcí.
V květnu 2015 jsem v Praze absolvovala kurz Metodiky cvičení dětské jógy na základě jeho úspěšného absolvování v podobě písemné i praktické zkoušky jsem získala osvědčení jako cvičitelka dětské jógy. Na podzim jsem oslovila paní Renátu Nelešovskou a požádala ji v rámci činnosti KIS o spolupráci. Velmi vstřícně se zachovaly také zaměstnankyně DPS, které nám krásně připravily prostory jídelny v domě s pečovatelskou službou. Jen díky spolupráci obou subjektů mohla začít první lekce. Na začátku jsem cvičila s 10 dětmi, jejichž počet se momentálně rovná 13.
Na dětské józe je podstatné to, že v ní nikdo s nikým nesoutěží, liší se od té dospělácké, a to třeba tím, že s dětmi nemedituji, nezabýváme se žádnou filozofií, ale pouze si hrajeme.
Naše hodiny začínají vždy milým přivítáním, následuje rozcvička, motivace k jednotlivým průpravným cvičením, jógová hra, dechová cvičení a na závěr pravidelně zařazuji krátkou relaxaci. A tak jsme se postupně v jednotlivých lekcích stávali např. malíři, pekaři, návštěvníky ZOO, cirkusu nebo středověkého hradu. Navštívili jsme vesmír, Čínu, Brazílii a projeli jsme celé povodí řeky Labe, také jsme oslavili kamarádovy narozeniny nebo jsme čarovali na kouzelné louce. Byl to pro mě hezký půlrok a děkuji všem, kteří mi v tomto mém záměru pomohli a podporovali mě.
Nejvíce však děkuji dětem, s nimiž jsem mohla trávit čtvrteční odpoledne. Děkuji, že přišly, cvičily a usmívaly se.