Domů » Zprávy » Tlumačovští senioři se vzdělávali

Tlumačovští senioři se vzdělávali

V podělí 9. května 2016, se na pravidelné odpolední schůzce tlumačovských seniorů, uskutečnila beseda na téma: „Hasiči radí a novinky v dopravě“. Organizátorem bylo Kulturní a informační středisko Tlumačov.

Senioři jsou z pohledu profesionálních hasičů ohroženou skupinou, a proto se Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje věnuje jejich přípravě na mimořádné události a běžná rizika. S těmi posluchače seznámil por. Ing. Adam Fuksa, který má preventivně výchovnou činnost v našem kraji na starosti. Senioři se mohli během hodinové přednášky dozvědět, jak si zabezpečit domácnost proti vzniku požáru, kde a jak správně nahlásit pálení suchého rostlinného materiálu. Nechyběly ani informace ohledně volání na tísňové linky, správného chování v případě vzniku požáru, atd.
Druhou část besedy vedl krajský koordinátor Besip pro Zlínský kraj, pan Zdeněk Patík. Seniory provedl prezentací na téma: „Senior v dopravě“. Dříve narozeným občanům naší obce byly panem Patíkem, mnohdy humorně a lidsky, vysvětleny všechny nejasnosti u témat – senior – chodec, senior – cyklista a senior – řidič. Senioři se seznámili se změnami a novinkami v pravidlech silničního provozu, se zásadami bezpečného chování chodců, cyklistů, řidičů, ale i cestujících hromadnou dopravou či pohybu v silničním provozu s dětmi. Přednášející seniory upozornil na nebezpečí, které seniorům hrozí za snížené viditelnosti a názorně je seznámil s používáním reflexních prvků, které je nezbytné používat při pohybu na silnicích. Velká část přednášky byla věnována povinné výbavě jízdního kola a problematice senior – cyklista. Vzhledem k velkému množství tlumačovských seniorů pohybujících se po obci na kole, bylo toto téma velmi důležité. Po ukončení přednášky jim byly rozdány bezpečnostní reflexní pásky a nákupní tašky. Celá přednáška byla doplněna množstvím fotografií a preventivními spoty.
Téma dopravní bezpečnosti je velmi široké a obsáhlé. Z tohoto důvodu plánují pracovnice KIS Tlumačov v podzimních měsících další besedu pro seniory na téma „Novinky v dopravě“, tentokráte se zaměříme na nové dopravní značky, novinky v dopravních předpisech a dopravní zajímavosti a úskalí v našem okolí.