Domů » Zprávy » Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Tlumačov

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Tlumačov

V nejbližších letech by se mohli chodci v naší obci cítit bezpečněji. Naše obec se uchází o získání finančních prostředků na úpravy stávajících z hlediska bezpečnosti dvou nevyhovujících úseků pěších komunikací ležících podél silnice I/55 v ul. Dolní.

Finance v celkové výši až 90 % způsobilých výdajů potřebných pro realizaci záměru, budou získány z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu ČR.
Rekonstrukce se dotkne dvou na sebe navazujících úseků chodníků. Zamýšlený úsek začíná v blízkosti křižovatky ulice Dolní a Kvasická. Odsud pokračuje podél západní strany ulice Dolní až za autobusovou zastávku Tlumačov – hřebčín včetně úpravy místa pro přecházení u křižovatky ul. Dolní a Metlov.
Druhý rekonstruovaný úsek navazuje na již rekonstruovanou část chodníků u autobusové zastávky Tlumačov – hřebčín na východní straně ulice Dolní. Odsud bude chodník rekonstruován ve směru na Otrokovice až k samému okraji obce.
Cílem rekonstrukce je přizpůsobit pěší komunikace v obci osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím potřebných bezpečnostních prvků jakými jsou například zajištění bezbariérovosti, hmatových úprav na komunikacích pro slepé, zajištění dostatečné šíře chodníků a další. Ke zvýšení bezpečnosti dojde také prostřednictvím výměny samotných konstrukčních vrstev komunikací, které vykazují v současnosti značné technické nedostatky.
Uskutečněním zamýšleného záměru dojde k celkovému propojení stávající, již revitalizované sítě bezpečných pěších komunikací zejména podél silnice I/55 v obci do jediného nedílného celku.