Domů » Zprávy » Vánoce přicházejí…

Vánoce přicházejí…

Odpoledne v sobotu, 28. listopadu 2015, jsme se sešli na náměstíčku v naší obci na adventním jarmarku. Večer jsme společně rozsvítili vánoční stromek.

Program toho dne byl bohatý. Už od 15 hodin jsme si mohli nakoupit různé výrobky a zboží u několika stánků na adventním jarmarku. Všechny nás zaujala ukázka práce uměleckých kovářů, tak jako hudební produkce skupiny Gaudeon s výbornou zpěvačkou paní Janou Lukášovou. Zároveň byl od 15 do 18 hodin veřejnosti zpřístupněn náš tlumačovský kostel. Za ním nelze jistě přehlédnout náš tlumačovský betlém.
Po úvodním slovu vedoucí KIS Tlumačov, Renáty Nelešovské, a zdravici pana starosty Petra Horky nám předvedly, pod vedením svých učitelek, své vánoční pásmo děti z mateřské a základní školy. Dále v programu vystoupili žáci ZUŠ Otrokovice a na závěr nám zazpívali několik písniček tlumačovští senioři.
Už minulý rok jsme založit novou tradici, posílání přání Ježíškovi. Některá přání byla o minulých Vánocích splněna, takže i letos děti napsaly na papír, co by si pod tím stromečkem moc přály mít.
Před samotným rozsvícením vánočního stromu, který je umístěn staronově mezi kostelem a hasičskou zbrojnicí, za námi zavítal svatý Mikuláš s andělem a čertem. Hodné děti odměnil a ty zlobivé pokáral, aby se polepšily. Mikuláš se svojí malou družinou přijel v kočáře, téměř zlatém. Ten pak mohli děti, popřípadě jejich rodiče, využít zhruba na hodinku k malé projížďce.
Po 17 hodině jsme, za zvuku fanfár, rozsvítili náš tlumačovský vánoční strom.
Bohaté občerstvení letos bylo přichystáno místními hasiči a v zahrádce restaurace Schodky.
Velké poděkování za přípravu celé akce patří pracovníkům údržby Obecního úřadu, místním hasičům a všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali.
Pracovnice Kulturního a informačního střediska, Renáta Nelešovská a Petra Šimoníková, vám přejí krásné a šťastné Vánoce. Ať radost a světlo prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny dny nového roku 2016.

Poznámka: Zemský hřebčinec v Tlumačově pořádá každou adventní neděli v době od 15 – 17 hodin Den otevřených dveří. Můžete si přijít prohlídnout stáje, podívat se a povozit se konících. Také můžete koníkům přinést jablka a chlebové kůrky.

Fotografie v galerii – Rozsvícení Vánočního stromu