Domů » Zprávy » Tlumačov – rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války

Tlumačov – rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války

Ačkoliv se obec Tlumačov v letech 2013 – 2015 neúspěšně pokoušela žádat o dotaci z programu Ministerstva obrany České republiky „Zachování a obnova historických hodnot“ na akci „Tlumačov – rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války“, přesto byla zástupci tohoto ministerstva na jaře letošního roku vyzvána, zda je schopna a připravena tuto akci zrealizovat.

Na základě této skutečnosti začala obec Tlumačov vyvíjet úsilí, aby tuto příležitost využila a v souladu s usneseními Zastupitelstva obce Tlumačov č.Z7/17/02/13 ze dne 20. 2. 2013 a č.Z9/26/09/14 ze dne 10. 9. 2014 samotnou stavbu zrealizovala.
Veškeré stavební práce zahrnující demolice stávajících betonových ploch, vybudování nových zpevněných ploch, provedení sadových úprav a restaurátorských prací provedla na základě výběrového řízení a uzavřené Smlouvy o dílo společnost Porr a.s., Praha, odštěpný závod-Morava, Tlumačov.
Stavební část byla dokončena dne 23. 10. 2015 s tím, že dne 11. 11. 2015 byl Městským úřadem Otrokovice, odborem dopravně-správním, oddělením silničního hospodářství na stavbu „Tlumačov – rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války“ vydán kolaudační souhlas.
Celkové náklady na realizaci akce činily 587.871,- Kč. Ministerstvo obrany České republiky poskytlo na předmětnou akci účelovou dotaci ve výši 428.000,- Kč. Z vlastních prostředků obce Tlumačov byla uhrazena částka v hodnotě 159.871,- Kč.
Dokončením celé akce bylo po několika desetiletích dosaženo zkulturnění prostředí pietního místa, které je připomínkou občanů obce Tlumačov padlých zejména v 1. světové válce, jejichž potomci v obci žijí dodnes.

Fotografie v galerii – Pomník obětem 1. světové války