Domů » Zprávy » Výsledky dotazníkového šetření

Výsledky dotazníkového šetření

Vážení občané Tlumačova, v období měsíce června až srpna 2015, probíhalo v naší obci dotazníkové šetření na zjištění zájmu o vytvoření centra volného času a možnosti využití budovy č.65 vedle KIS k tomuto účelu.

Velmi nás potěšil Váš zájem a nápady, které jste nám poskytli vepsáním do volné kolonky dotazníku. Proto bychom Vám tímto chtěli poděkovat za Váš čas, iniciativu, otevřenost a rady, které jste nám poskytli ústní nebo písemnou formou. Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomáhali šířit tento dotazník mezi občany Tlumačova a tím zajistili jeho transparentnost s objektivními výsledky daného šetření.
Během dotazníkového šetření bylo rozdáno 220 dotazníků (100%) a jejich návratnost byla 203 dotazníků (92,3%), což je velmi vysoké číslo. Jsme si vědomi, že je to dáno způsobem šíření dotazníků mezi občany Tlumačova, který nebyl pro každého vyhovující. Občan byl požádán o okamžité vyplnění dotazníku a předání osobě, která dotazníky rozdávala. I přes tento požadavek byli oslovení občané velmi vstřícní a díky tomu všemu, Vám můžeme nyní zprostředkovat zjištěné výsledky našeho šetření.
V dotazníku jsou uvedeny dvě položky, které budeme hodnotit odděleně. Jedná se o kurz jógy a cizího jazyka, který se dále dělí dle věku. Musím říct, že oba kurzy byly velmi žádané.
O kurz jógy pro dospělé mělo zájem 83 dotazovaných, pro školáky 46 dotazovaných a pro předškoláky 36 dotazovaných respondentů.

Jóga

dospělíškolácipředškoláci
834636

Kurz cizího jazyka nezůstal pozadu. Největší zájem je o výuku anglického jazyka, a to v počtu 81 dotazovaných pro děti a pro dospělé 67 dotazovaných. Německý jazyk není již tak žádaný, jen 28 dotazovaných pro výuku dětí a 27 dotazovaných pro dospělé.

Cizí jazyky

AJ dětiAJ dospělíNJ dětiNJ dospělí
81672827

Ostatní volnočasové aktivity jsme hodnotili společně. Největší zájem projevili dotazovaní
o pidi zem , a to 112 hlasy, dále masáže 92 dotazovaných, kosmetika 67 dotazovaných, alpinning 64 dotazovaných, spinning 58 dotazovaných, pilates 49 dotazovaných, vacushape 40 dotazovaných a nejméně hlasů bylo dáno cvičení na balónech, a to 29 dotazovaných.

Volnočasové aktivity

pilatescvičení na balónechvacushapespinningalpinningmasážekosmetikapidi země
49294058649267112

Zvláštní položkou v dotazníku, byla položka „jiné“, zde většina z Vás využila možnost vepsat svůj nápad, který by mohl být realizován v této budově.
Nejvíce 8 hlasů získala posilovna, 6 hlasů aerobic pro dospělé, 5 hlasů SM-systém, 4 hlasy kulturně taneční sál. Shodně 3 hlasy získala vibrační plošina, kino, bankomat, hlídání dětí, pedikúra, mateřské centrum. Hlasy 2 získal ping pong. Nejvíce položek bylo s počtem 1 hlasu. Mezi tyto položky patří: tvoření rodičů s dětmi, doučování dětí, rehabilitace, míčové hry, cvičení maminek s dětmi, thai chi, manikúra, solárium, streetdance, whirpool, zumba dospělí, kurz práce na PC, kurz vaření, kurz ruční práce, sauna, workout hřiště, dětské vyžití, výstavní sál, sólo tance pro ženy, poledance, relaxační centrum, cvičení pro důchodce, kroužek pro děti od 3 let, cvičení pro děti, logopedie, výživové poradenství, základní umělecká škola, salsa.
Ještě jednou vám děkujeme a těšíme se na další spolupráci s vámi.
Mgr.Eva Janálová, předsedkyně komise sociální a bytové