Domů » Zprávy » Dotace na podporu společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního charakteru

Dotace na podporu společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního charakteru

D O T A C E na podporu společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná. Jižní Haná o. p. s. připravuje dotaci na podporu regionálních akcí konaných na území MAS Jižní Haná. Dotace bude financována z vlastních zdrojů společnosti.

Cílem je zopakovat si a zdokonalit se v čerpání dotačních prostředků metodou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD, LEADER) stejně jako tomu bylo u tzv. „tréninkové výzvy“, která proběhla na přelomu roku 2013 – 2014. Jedná se tedy znovu o přípravu výzvy, následný příjem a vyhodnocení žádostí a uzavření smluv s podpořenými příjemci dotace.
Podpora formou přímé dotace bude směrována na podporu jednorázové společenské, kulturní, či sportovní akce regionálního charakteru zaměřené na širokou veřejnost.
O podporu budou moci požádat obce, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve, příspěvkové organizace zřízené obcí, podnikající fyzické a právnické osoby, které mají bydliště, sídlo nebo provozovnu na území Místní akční skupiny Jižní Haná. Výzva bude vyhlášena na začátku července. Předpokládáme, že akce budou realizovány v období červenec – prosinec 2015.
Celková alokovaná částka na výzvu bude 150 000,- Kč a maximální výše podpory bude 10 000,- Kč na žadatele. Míra dotace bude 100 % způsobilých výdajů. Financování akce zajistí úspěšný žadatel nejprve z vlastních zdrojů a na základě vyúčtování nákladů mu bude dotace do jednoho měsíce uhrazena.
Sledujte naše stránky www.masjiznihana.cz, kde bude brzy zveřejněna celá výzva, formuláře žádosti, hodnotící kritéria a všechny další náležitosti.