Domů » Zprávy » Poděkování

Poděkování

Dne 6. 5. 2015 navštívili členové komise sociální a bytové prostory ZŠ Tlumačov, z důvodu plánované rekonstrukce družiny, která bude přebudována na třetí třídu MŠ. Tento projekt naši komisi velmi zajímá, a proto jsme se vypravili na exkurzi daných prostor.

Setkali jsme se s velmi vstřícným přístupem vedení ZŠ a MŠ. Tudíž bychom chtěli touto cestou poděkovat panu řediteli Mgr. Robertu Podlasovi a paní ředitelce MŠ Haně Janoštíkové za ochotu, se kterou nám ukázali prostory ZŠ, MŠ a DDM. Informovali nás, jak se s danou situací vypořádali. Seznámili naše členy s plány rekonstrukce a s obtížemi, které provázely hledání vhodných prostor pro novou třídu MŠ.
Myslíme si, že vedení ZŠ patří velké díky za to, jak se k danému problému postavili a vyřešili ho.
Předseda komise sociální a bytové Mgr. Eva Janálová.