Domů » Zprávy » Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Vánoční strom byl v naší obci, opět po roce, slavnostně rozsvícen na náměstí Komenského. Od večerních hodin pátku 28. listopadu 2014 nám, společně s betlémem připomíná, že nastává adventní čas. A po adventu je už jen krůček ke krásným svátkům v roce – k Vánocům.

Od 16:45 hod. nám na náměstí vyhrávalo vánoční melodie žesťového trio z kroměřížské konzervatoře. V 17 hodin přivítala všechny přítomné vedoucí KIS Renáta Nelešovská a poté předala slovo starostovi obce Petru Horkovi, který pronesl vánoční proslov a přání k blížícím se svátkům vánočním.
Letos jsme začali novou tradici a to posílání přání Ježíškovi. Každé dítě dostalo zdarma héliem nafouknutý balónek, na který, za pomocí rodičů, upevnilo své vánoční přání. Před samotným rozsvícením stromku je všechny děti společně vypustily k nočnímu nebi. Některá přání byla tak těžká, že je jeden balónek neunesl. To potom pomohl balónek další nebo bylo přání doručeno Ježíškovi jiným způsobem.
Krátký kulturní program si pro nás připravili žáci ze ZŠ Tlumačov pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Odložilíkové a Mgr. Leony Jiruškové, zástupkyně ředitele. Po básničkách, písničkách a koledách už nic nebránilo tomu, aby se rozzářil, troufám si tvrdit, že zatím největší, tlumačovský vánoční strom. Vedle stromu je opět instalovaný dřevěný betlém. Program byl zakončen krásným ohňostrojem. 
Ve staré budově KIS byly opět dveře dokořán u železničních modelářů při DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov pod vedením Pavla Baďury. Návštěvníci mohli posoudit, co nového modeláři na ukázkové železnici vybudovali. V nové budově, sále kulturního střediska, si nikdo nenechal ujít výstavu DDM Sluníčko „Na hladině a pod hladinou“. 
Mezi návštěvníky akce zavítal i svatý Mikuláš, s andělem a čertem. Hodné děti odměnil sladkostmi, zlobivé pošimral čert metličkou na zádech.
Pro všechny přítomné bylo přichystáno bohaté občerstvení v podobě svařeného vína, čaje, vaflí a sendvičů.
Velké poděkování za přípravu celé akce patří pracovníkům údržby Obecního úřadu, hasičům za dohled při ohňostroji a všem dobrovolníkům, kteří pomohli při realizaci akce. Bez nich by to nešlo.
Pracovnice Kulturního a informačního střediska, Renáta Nelešovská a Petra Šimoníková, Vám přejí krásné a šťastné Vánoce. Ať radost a světlo prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny dny nového roku 2015.

Fotografie v galerii – Rozsvícení vánočního stromku 2014