Domů » Zprávy » Sběrný dvůr

Sběrný dvůr


Od 1. 12. 2014 bude znovuobnoven provoz sběrného dvora v jeho staronových prostorách s přístupem z ulice U Cementárny. Jak již bylo vícekrát avizováno, dojde i ke změnám v chodu tohoto zařízení.

. Zásadní změnou je povinnost všech, kteří zde chtějí svůj odpad odložit, při příjezdu či příchodu tento odkládaný odpad zvážit. Následně bude podle pokynů obsluhy roztříděn podle klasifikace do jednotlivých sběrných nádob. Zjišťování množství přiváženého odpadu a jeho evidenci ukládá obci ustanovení zákona o odpadech. Pro plynulý chod a eliminaci dlouhých čekacích dob na příjezdu je také nutné aby, byl přivážený odpad alespoň zhruba roztříděn.
Další, zajisté příjemnější změnou je rozšíření provozní doby sběrného dvora, jak již upozorňoval pan starosta ve svém článku dne 6. 11. 2014.

Provozní doba:
Listopad až únor:
úterý a čtvrtek9:00 – 12:00    14:00 – 16:30
sobota9:00 – 12:00
Březen až říjen:
úterý a čtvrtek9:00 – 12:00    14:00 – 18:00
sobota9:00 – 12:00

Rozšíření provozní doby má za cíl umožnit občanům obce větší komfort při ukládání odpadů na sběrný dvůr také eliminovat časovou zátěž při pořizování evidence odpadů.
V současné době je do sběrného dvora možné odkládat všechny druhy odpadů vznikajících v domácnostech. Do sběrného dvora mohou bezplatně odkládat svůj odpad pouze občané s trvalým bydlištěm v obci.