Domů » Zprávy » Sběrný dvůr obce Tlumačov

Sběrný dvůr obce Tlumačov

V nejbližších dnech otevře obec Tlumačov brány svého nově zrekonstruovaného sběrného dvora na ulici Zábraní. Rekonstrukce sběrného dvora tak, aby vyhovoval rozlohou a vybavením současným potřebám moderního sběrného dvora byla v letošním roce jedna z nejvýznamnějších a finančně nejnáročnějších investičních akcí obce. Celkové náklady na rekonstrukci a doplnění technologického vybavení překročily částku 8,5 mil. Kč, větší část nákladů byla financována z dotačního programu Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu životní prostředí. I tak spolufinancování z rozpočtu obce bylo ve výši 2,1 mil. Kč.

Nově zrekonstruovaný sběrný dvůr je určen všem občanům s trvalým bydlištěm v obci Tlumačov. Tito zde mohou zcela bezplatně odložit prakticky všechny složky odpadu pocházející z běžného chodu domácnosti. Stavební suť, výkopová zemina či beton však pouze v omezeném množství. Do sběrného dvora je možné odkládat i vybrané složky nebezpečných odpadů v souladu s povolením Krajského úřadu Zlínského kraje. Nový sběrný dvůr je taktéž vybaven na zajištění zpětného odběru dosloužených elektrospotřebičů, autobaterií, zářivek apod.
Provedená rekonstrukce a zkvalitnění podmínek celého prostoru sběrného dvora přináší i určité novinky v organizaci odběru a provozování tohoto zařízení. Jednou z nejzásadnějších změn, které si občané všimnou hned po příjezdu na sběrný dvůr je povinnost zvážit dovážený odpad, který je následně roztříděn podle pokynů obsluhy do jednotlivých sběrových nádob. Zjišťování množství přiváženého odpadu a jeho evidenci ukládá obci ustanovení zákona o odpadech. Další připravovanou změnou je rozšíření provozní doby sběrného dvora i na dopolední hodiny tak, aby bylo možno odpady odkládat v širším časovém rozsahu. Rozšířením provozní doby má za cíl umožnit občanům obce větší komfort při ukládání odpadů na sběrný dvůr také eliminovat časovou zátěž při pořizování evidence odpadů.