Domů » Zprávy » Regionální biokoridor Tlumačov

Regionální biokoridor Tlumačov

Biokoridor je významným segmentem krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. V Tlumačově byly koncem měsíce srpna oficiálně zahájeny realizační práce na části Regionálního biokoridoru 1581 Tlumačov na Moravě.

Regionální biokoridor 1581 Tlumačov na Moravě

Realizovaný tlumačovský biokoridor propojuje „Hrabůvku“ s lesíkem, který je na hranici s katastrálním územím Machová. Součástí biokoridoru, což je v podstatě pás zelně o šířce 40 m je rozšíření lesíka „Hék“ o zhruba 2 hektary. Celková výměra tohoto spojovacího pásu výsadeb je 9,5 hektaru. Pro výsadbu jsou použity domácí druhy listnatých dřevin. Celkové náklady na realizaci tohoto významného krajinotvorného prvku činí 3,8 milionů korun a jsou plně hrazeny z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí. Výběrové řízení na provedení těchto výsadeb vyhrála společnost Petr Vykrut – Zahradnické služby, Ostrava – Hrabůvka. Celý biokoridor je vysazován na pozemcích v majetku obce Tlumačov. Tyto pozemky byly do vlastnictví obce předány v rámci pozemkových úprav prováděných v této části katastru obce v návaznosti na realizaci stavby rychlostní komunikace R55.
V současné době je v terénu provedeno geodetické vytýčení předmětných úseků a v některých částech již byly zahájeny práce na stavbě oplocenek. Celá výsadba by měla být ukončena do konce letošního roku.