Domů » Zprávy » Aktuální informace o protipovodňové ochraně obce Tlumačov

Aktuální informace o protipovodňové ochraně obce Tlumačov

Investor stavby Povodí Moravy, s.p. doplnil podle požadavků stavebního úřadu Otrokovice všechny doklady a nyní začíná obesílání všech účastníků řízení v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona.

V pondělí 10. listopadu 2014 v 9:00 se v prostorách Kulturního a informačního střediska na nám. Komenského č.p. 170 uskuteční veřejné projednání územního řízení stavby „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“. Vydání územního rozhodnutí je pro tuto liniovou stavbu jedním z nejdůležitějších správních dokumentů a definuje umístění stavby na pozemcích. Obec během přípravy vyvinula maximální součinnost a celý průběh aktivně sleduje. Toto téma je rovněž pod drobnohledem médií o čemž svědčí sobotní polední „Týden v regionech“ vysílaný Českou televizí na programu ČT 1 – http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1181680258-tyden-v-regionech-brno/314281381891004-tyden-v-regionech . Krůček po krůčku jsou zdolávány překážky, které se objevují a mám-li být realista, musím konstatovat, že než bude stavba uskutečněna, jistě nás ještě nějaké komplikace čekají. Bez optimismu, naděje a spolupráce všech občanů Tlumačova to však nejde. Společně s Povodím Moravy, s.p. předpokládáme, že během roku 2015 bude zpracována dokumentace pro stavební povolení a následně vydáno stavební povolení . Zahájení samotné realizace se očekává na jaro 2016.
Ing. Antonín Jonášek, starosta obce