Domů » Zprávy » Kolaudace střechy ZŠ Tlumačov

Kolaudace střechy ZŠ Tlumačov

V minulém týdnu proběhla kolaudace stavby „Oprava střechy ZŠ Tlumačov“. Dílo bylo dokončeno v požadovaném termínu a tak děti, které nastoupily po prázdninách do školy, již žádný stavební ruch nezaznamenaly.

Posílena byla celá vazba, bonský šindel byl nahrazen betonovou taškou, nové jsou i klempířské prvky včetně dešťových žlabů. Na opravené střeše jsou nové hromosvody včetně uzemění. Náklady spojené s opravou střechy ZŠ Tlumačov představují celkovou částku 4,3 mil. Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu obce.

Ing. Antonín Jonášek, starosta