Domů » Zprávy » Protipovodňová ochrana obce Tlumačov, stavba „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“

Protipovodňová ochrana obce Tlumačov, stavba „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“

Vážení spoluobčané,
protipovodňová ochrana obce Tlumačov je jednou z priorit, na kterých obecní úřad dlouhodobě pracuje. Informace k tomuto tématu jsou zveřejňovány s maximální seriózností, neboť protipovodňová ochrana obce je velmi citlivé téma.

V sobotních Událostech dne 30.3.2014 na programu ČT1 a ČT24 byla v hlavním vysílacím čase odvysílána zpráva, že realizaci ochranné hráze v Tlumačově brání: „Dohoda s majiteli pozemků“. Chci zdůraznit, že tato informace se nezakládá na pravdě. Sděluji, že již v prosinci 2013 podalo Povodí Moravy s.p. ve spolupráci s obcí Tlumačov na MěÚ Otrokovice, odbor stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k rozsahu této liniové stavby a dotčení cca 152 pozemků lze očekávat vydání rozhodnutí přibližně do dvou měsíců, tedy v červnu 2014. Následovat bude zpracování projektu pro stavební povolení a samotné vydání stavebního povolení.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům za trpělivost a vlastníkům pozemků za nalezení vzájemné dohody pro společnou věc. I když jsem původně tyto informace chtěl zveřejnit až po vydání územního rozhodnutí, činím tak v předstihu, abych věc uvedl na pravou míru a ujistil vás, že je tato problematika řešena a že jsme opět učinili krůček k realizaci tak významného díla, jakým stavba „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“, bezesporu pro Tlumačov je.

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce