Domů » Zprávy » Březen za kamna vlezem. Ale co za kamny? Přijďte si raději číst do knihovny!

Březen za kamna vlezem. Ale co za kamny? Přijďte si raději číst do knihovny!

Březen je jako jediný měsíc věnován knihám, proto naše místní knihovna připravila několik besed a akcí pro veřejnost.

Během tohoto měsíce se v knihovně vystřídalo, mimo pravidelné návštěvníky knihovny, 110 dětí ze Základní školy Tlumačov. Jako první jsme pro šestou a sedmou třídu připravili besedu s již známým cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou. Tentokrát s ním děti zavítaly do Japonska. Navštívili jsme tajemné chrámy, překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti i nespoutané vodopády. Obdivovali jsme mohutné zápasníky sumó i křehké gejši, ochutnali exotické jídlo i neobyčejné zvyky v typických japonských restauracích a lázních, ve kterých se koupají dokonce i opice.
Jako další přišly navštívit knihovnu děti ze školní družiny. Společně jsme hádali pohádkové postavy a potom je malovali.
Po zhlédnutí výstavy hasičů, která byla umístěna v přízemí Kulturního a informačního střediska Tlumačov (KIS), s odborným výkladem pana Jaroslava Němce, byly v knihovně úkoly připraveny i pro děti ze čtvrté a páté třídy. Žáci se rozdělili do tří skupin a každá z nich měla podle popisu postavy poznat, o kterou knihu se jedná. Najít v počítači autora knihy pro ně nebyl žádný problém. Nakonec děti knihu hledaly fyzicky a tak se naučily správně orientovat v knihovně.
Nejen v březnu, ale i v ostatních měsících, pro děti i dospělé připravujeme různé akce a besedy. Už začátkem dubna nás čeká „Noc s Andersenem“ a s ním spojené nocování v knihovně.

Fotografie v galerii – Březen, měsíc knihy