Domů » Zprávy » Plán významných investic pro rok 2014

Plán významných investic pro rok 2014

byl ve své podstatě tvořen již v roce 2013. Tehdy jsme zpracovávali Program rozvoje obce Tlumačov, který navázal na dřívější rozvojové dokumenty a nově definoval jednotlivé priority. V prosinci 2013 byl také zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce, který kryje některé investice úplně, některé částečně, neboť na jejich realizaci jsme podali žádost o dotaci z evropských fondů.

Nyní již ke konkrétním akcím:
Na hlavní prázdniny je plánována celková oprava střechy nové budovy Základní školy Tlumačov. Defekty stávající krytiny jsou tak časté a rozsáhlé, že zastupitelstvo rozhodlo o generální opravě. Při této akci dojde ke statickému posílení střešní konstrukce a nevyhovující bonský šindel, bude nahrazen klasickou střešní taškou.

Z investic na které máme podané žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí, uvádím:
– výsadbu regionálního biokoridoru, což představuje výsadbu krajinné zeleně v rozsahu cca 9,5 hektarů ve východní části obce.
– Pokud nenastanou nepředvídatelné komplikace, tak v červnu a červenci proběhne zateplení zdravotního střediska, tedy zateplení fasády, bude provedena výměna oken a dveří, přesněji instalace bezbariérových vstupních dveří.
– Ze stejného operačního programu se již podruhé ucházíme o dotaci na rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov na ulici Zábraní.

Pokud nám Státní fond dopravní infrastruktury přizná dotaci, je plánována rekonstrukce chodníků podél silnice I/55, tedy na ulici Dolní a Masarykova po křižovatku na Kurovice.

Rovněž byla podána žádost na Zlínský kraj o finanční příspěvek na pořízení zásahového automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov. V případě, že nám bude dotace přiznána, dojde k pořízení nového vozidla pro přepravu osob a techniky, čímž dojde k nahrazení stávající Avie.

Jak budeme úspěšní, uvidíme až během roku, ale jsem rád, že všechny výše uvedené akce jsou projekčně zpracovány a připraveny tak, že žádosti o dotace mohly být podány a pokud budou i finanční prostředky, mohou být i realizovány.