Domů » Zprávy » Knihovna v roce 2013

Knihovna v roce 2013

V roce 2013 je stav knihovního fondu k 31. 12. 2013 6 290 ks knih. Nejvíce zastoupena je krásná literatura. V roce 2013 bylo 141 registrovaných čtenářů, z toho 40 dětí.

Knihovnu v loňském roce navštívilo celkem 1 578 občanů z toho 105 využilo veřejný internet a 30 návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Webové stránky knihovny navštívilo 520 jednotlivců. Celkem bylo zapůjčeno 2 166 knih pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 384. Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 181. Celkem tedy 2 731 titulů z naší knihovny. Třikrát ročně je knižní fond obohacován o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína. Každoročně vyřazujeme staré a poškozené knihy a nahrazujeme je novými. V roce 2013 bylo zakoupeno celkem 210 nových knih. Pokud čtenář nenajde v našem katalogu požadovanou knihu, je možnost přes naši knihovnu si ji objednat z knihovny ve Zlíně. Knihovnu průběžně navštívili žáci z prvního i druhého stupně . V dubnu nesměla chybět již tradiční „ Noc s Andersenem „ V loňském roce pobavil dvakrát svou návštěvou ilustrátor Adolf Dudek děti z prvního stupně a z mateřské školy. Na konci školního roku jsme pasovali prvňáčky na Malé čtenáře. Na konci prázdnin jsme pro děti připravili promítání pohádek. Proběhla beseda s cestovatelem Jiřím Márou, který nám tentokrát vyprávěl o cestě do Austrálie. I letos pro Vás připravujeme besedy a akce v knihovně.