Domů » Zprávy » Dotace Zlínského kraje pro tlumačovské hasiče

Dotace Zlínského kraje pro tlumačovské hasiče

I v letošním roce 2013 poskytl Zlínský kraj účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tlumačov.

Zastupitelstvo ZK na svých jednáních schválilo v letošním roce dvě dotace. První neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000,- Kč využila Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov na zakoupení kulového rozdělovače, 2 ks trhacích háků a výměnu vysokotlaké proudnice. Druhou dotaci ve výši 25 000,- Kč, kterou Zlínský kraj poskytl v závěru roku, pak hasiči použili na pořízení nového pístového kompresoru s příslušenstvím.
Nové vybavení zvýší technickou úroveň a připravenost tlumačovských hasičů na požární zásahy a krizové události.
Dík patří Zlínskému kraji!