Domů » Zprávy » Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Tradiční „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ proběhlo v naší obci i letos. Tentokráte v pátek 29. listopadu 2013 u KIS Tlumačov. Přiblížili jsme se tak s občany obce k pravé vánoční atmosféře.

Od 16:45 hod. jsme se zaposlouchali do vánoční hudby v podání žesťového tria z kroměřížské konzervatoře. V 17 hodin přivítala všechny přítomné vedoucí KIS Renáta Nelešovská. Poté pronesl vánoční proslov starosta obce Ing. Antonín Jonášek a přání k blížícím se svátkům vánočním přidal P. Michal Šálek.
Krátký kulturní program si pro nás připravily děti z Mateřské školy Tlumačov. Po jejich milém vystoupení byla oceněna vítězka soutěže „O nejlepší linecké cukroví“ paní Marie Kopřivová. Svým cukrářským uměním se sice pochlubily jen 3 ženy z Tlumačova, které odevzdaly do soutěže celkem 7 vzorků cukroví, nicméně vybrat opravdu to nej bylo pro degustátory těžké. Za paní Kopřivovou, která se vyhlášení výsledků nemohla osobně zúčastnit, převzal cenu pan Popovský.
K sváteční náladě přispěl i zpěv v podání mužského pěveckého sboru Chlapčiska ze Spytinova.
No a pak jsme už jen všichni čekali, až se za tónů fanfár slavnostně rozsvítí vánoční strom. Stromek krásně svítí společně s naším tlumačovském betlémem. Kulturní program byl zakončen velkolepým ohňostrojem.
Ve staré budově KIS si mohli velcí i malí prohlédnout mnohaletou usilovnou práci vlakových modelářů při DDM Sluníčko. Děti dostaly, tak jako každý rok, drobné sladkosti od Mikuláše s čertem a andělem.
Od 16 hod. byla zpřístupněna výstava dřevěných plastik pana Otakara Jakubčíka. Autor byl také osobně u výstavy přítomen.

Velké poděkování patří pracovníkům údržby Obecního úřadu a všem dobrovolníkům, kteří nám každoročně při přípravě a realizaci akce pomáhají.
Pracovnice Kulturního a informačního střediska vám přejí krásné a šťastné Vánoce. Ať radost a světlo prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny dny nového roku 2014.

Fotografie v galerii – Rozsvícení vánočního stromku