Domů » Zprávy » 1. Tlumačovské hudební odpoledne

1. Tlumačovské hudební odpoledne

První listopadovou neděli, 3.11.2013, jsme přivítali v Kulturní a informačním středisku Tlumačov, 15 odvážných účinkujících z řad tlumačovských občanů, kteří potěšili svým hudebním vystoupením bezmála plný sál posluchačů.

Od měsíce června jsme informovali občany o této akci, do které se mohl přihlásit každý, který umí zpívat nebo hrát na nějaký hudební nástroj. V žádném případě se nejednalo o hudební soutěž. Řečeno ve zkratce, kulturní zážitek připravili tlumačovští občané svým spoluobčanům, přátelům, hostům.
Jako první účinkující zazpívala Kristýnka Odložilová 3. písně: „Ta naše písnička česká“ od Karla Hašlera, „Sluneční ostrov“ od Jarmily Veselé a lidovou z jižní Moravy „Slavíček je pěkný ptáček“. Na kytaru a foukací harmoniku ji doprovodil pan Antonín Procházka.
Na pomyslném jevišti jsme poté přivítali rodinu Fajkusovu, jmenovitě Martina, Michaelu, Nikoletku, Petříka, Haničku a Ondřeje. Hned na úvod nám všichni společně, za doprovodu kytary, zazpívali písničku od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Když radosti není dosti“. Dále následovala „Romance“ od Josefa Heydna a malá etuda od Čajkovského „Snění“ v podání Martina Fajkuse na klavír a na flétnu Michaely Fajkusové. Poslední z rodiny zahrála na flétnu Nikoletka skladbu „Sonatina“ od W. A. Mozarta.

Součástí hudebního programu bylo také vyhodnocení čtenářské ankety „Osobnost Tlumačova za rok 2012“. Cílem projektu bylo přiblížit občanům osobnosti, které dávají svůj um, síly a zkušenosti ve prospěch obce Tlumačov. Přestože žijí v našem blízkém okolí, veřejnost o nich často ani neví. Je to proto, že jsou většinou velmi skromní a po obdivu a uznání netouží. Čtenáři Tlumačovských novinek nominovali tyto osobnosti:

Bc. Hana Hlobilová, trenérka tlumačovského aerobiku. Nominována byla za reprezentaci obce Tlumačov na mnoha soutěžích aerobikových skupin po celé Moravě i v Praze. Hana je nejen dobrá trenérka, ale také člověk s velkým srdcem a mezi dětmi a mládeží je velmi oblíbená.

Paní Ladislava Šoltysová, vedoucí Klubu seniorů v Tlumačově. Byla nominována za práci pro seniory. Připravuje pro ně výlety, besedy, návštěvy divadel a kin. Podařilo se jí, díky své veselé a vstřícné povaze a organizačním schopnostem, zapojit do činnosti klubu mnoho spoluobčanů, kteří tak prožívají i ve stáří pestré chvilky.

Paní Irena Janišová byla nominována za celoživotní práci s dětmi v mateřské škole. V několika posledních letech vystupuje jako zpěvačka s hudební skupinou „Návraty“ a tím dobře reprezentuje obec Tlumačov.

Paní Zdenka Gazdová, členka hudební skupiny Návraty, kde hraje na klávesy. Nominována byla za reprezentaci obce Tlumačov na kulturních vystoupeních v okolních obcích, domovech a klubech seniorů. Je také dlouholetou členkou Sboru pro občanské záležitosti, kde hrou na varhany doprovází vítání občánků a svatby.

Pan Miroslav Jonášek byl nominován za nezištnou pomoc všem, kteří ji potřebují. Nikdy neváhá přiložit svou ruku k dílu a je velkým příkladem člověka se srdcem na pravém místě.

Všech 5 nominovaných přijalo naše pozvání na hudební odpoledne. Pan M. Jonášek se bohužel nemohl zúčastnit osobně, byl v rekonvalescenci po operaci. Popřáli jsme mu brzké uzdravení. Zastoupila jej vnučka Nela Skopal-Procházková.
A jak vůbec čtenářská anketa dopadla? Čtenáři Tlumačovských novinek rozhodli, pomocí hlasovacích lístků, že osobností Tlumačova za rok 2012 se stala paní Bc. Hana Hlobilová.
Nejen Haně Hlobilové, ale všem nominovaným patří naše velké uznání a obdiv. Starosta obce Ing. Antonín Jonášek a místostarosta Ing. Jan Rýdel předali všem malou pozornost od obce Tlumačov a květinu.

Po krátké přestávce pokračovalo 1. Tlumačovské hudební odpoledne. Paní Marie Pečeňová a Irena Janišová nám, za doprovodu Zdenky Gazdové na klávesy, zazpívaly 3 písně: „Hej lásko, nečekej“ od Věry Špinarové, řeckou píseň „To byl ráj“ a jako třetí zazněla „Kulatý svět“, od Ivety Simonové.
Stylově, zpěvem v hanáčtině, uzavřely celý program paní Jitka Fialová, Marie Machálková, Ludmila Machálková a Jana Václavíková. Zazpívaly nám všem písničky „Za horama svitá, Červené šátečko, Po hanácky sobě dopnem a Jož jsme se dost nazpívali“.
Děkujeme všem účinkujícím, hostům a obecenstvu, za krásnou atmosféru 1. Tlumačovského hudebního odpoledne. Za rok se budeme společně s vámi těšit na druhý ročník.


Fotografie v galerii – 1. Tlumačovské hudební odpoledne