Domů » Zprávy » Apel na ohleduplnost

Apel na ohleduplnost

Vážení spoluobčané, vrcholí období podzimních prací na zahrádkách či jiných soukromých pozemcích, které jsou připravovány na zimu a s tím je spojeno i pálení spadaného listí, rostlinných zbytků a dřevní hmoty. Je mou povinností Vás upozornit, že takováto činnost je zakázána.

Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad by měl být přednostně kompostován v místě vzniku, jak to ukládá zákon o odpadech. V otevřených ohništích je možné spalovat jen suché dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály, které nevytváří kouřovou vlečku. Každý občan obce, pokud nemá na svém pozemku vyčleněnu plochu pro kompostování, má možnost jakékoliv množství rostlinných zbytků předat na sběrném dvoře ke zkompostování v komunitní kompostárně obce Tlumačov (pro občany obce jde o bezplatnou likvidaci odpadu).
Při spalování biologického odpadu může docházet k porušování hned několika právních norem souběžně (přestupkový zákon, zákon o odpadech, zákon o ochraně ovzduší, zákon o požární ochraně, občanský zákoník aj.).
Spalováním teoreticky suchého listí dochází ke vzniku výrazné kouřové vlečky, která se v současném období častých inverzních situací drží při zemi čímž zamořuje okolí a znepříjemňuje život ostatním spoluobčanům. Proto si dovoluji apelovat na vzájemnou ohleduplnost a před tím než tyto rostlinné zbytky podpálíte, zvážit, zda Vám tato činnost přinese pocit uspokojení z dobře vykonané práce nebo řadu problémů či zbytečných sousedských diskuzí.