Domů » Zprávy » Pohádkové kreslení

Pohádkové kreslení

Ilustrátor dětských knih a časopisů Adolf Dudek navštívil ve čtvrtek 19. září 2013 naši knihovnu a připravil pro děti z mateřské školy opravdu skvělou zábavu. Při každém svém vystoupení přináší radost a úsměvy nejen dětem, ale i dospělým.

Na úvod se ilustrátor s dětmi seznámil a krátce popovídal o svých knihách. Letos k nám pan Dudek přijel s novým pohádkovým vystoupením, kterým vtáhl děti do děje několika známých pohádek. U každé pohádky si pozval malého diváka k tabuli, a ten mu pomáhal s jeho ilustrací (zájemců bylo tolik, že nemohl všechny uspokojit).
Jako první představil pohádku O veliké řepě. Děti pomáhaly ilustrátorovi přivolat všechny postavičky, které v pohádce účinkovaly. Nakonec se s pomocí autora naučily namalovat myšku. Ve druhé pohádce o Šípkové Růžence, pomohly děti vybrat mezi věcmi ty, které by měly k princezně patřit. Zahrály si i na prince, který Růženku nakonec vysvobodil. Jako další následovala pohádka o Perníkové chaloupce. Děti malovaly perníčky na chaloupce a zahrály si na Mařenku a Jeníčka. Ježibaba je nesnědla a všechno dobře dopadlo. Pohádkou o Koblížkovi si děti společně zazpívaly písničku, která k ní patří. Nakonec se doslechly, jak skončil nenasytný kohoutek, který se nerozdělil se slepičkou o zrníčko, a to mu uvízlo v krku.
Každá pohádka má svůj konec a děti se jen nerady smiřovaly s tím, že už vystoupení končí. Na konci pořadu si každý odnášel na památku podpis, který mu autor věnoval na ruku či čelo.