Domů » Zprávy » DDM Sluníčko – Příměstský tábor ,,Madagaskar“

DDM Sluníčko – Příměstský tábor ,,Madagaskar“

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos připravil Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov pro děti mladšího školního věku příměstský tábor. Po velmi horkém létě, kdy byl každý nejraději u vody, se nám naštěstí trošku ochladilo, a proto jsme mohli podniknout naplánované výlety a pořádně si je užít.

V pondělí jsme navštívili Ranč v Tlumačově, kde děti jezdily na koních a pro zpestření plnily vědomostní i pohybové soutěže. Správná odpověď nebo rychle splněný úkol byl oceněn sladkostí od majitele ranče. Zajímavé byly také ukázky chůze, cvalu či klusu koně a povídání o koních a jejich stavbě těla nebo vlastnostech.
Protože byl další den deštivý, vydali jsme se vlakem do Zlína k profesionálním hasičům. Zde se nám velmi ochotně věnovali a dětem připravili pestrý program. Zahájení proběhlo v garážích ukázkou spuštění poplachové sirény pro svolání hasičů. Mnozí si automaticky zacpali uši s očekáváním ostré hlasité sirény, ale všechny překvapila melodická hudba, která se z rozhlasu ozvala. Následovala prohlídka auta, vysílaček, termokamery a také oblečení a různých pomůcek, které musí hasič při výjezdu mít u sebe. Lákavé bylo vyzkoušet si stříkat hadicí nebo vylézt po hasičském žebříku. Se zaujetím všichni sledovali jízdu velkého bagru bez řidiče- pouze na dálkové ovládání.
Středeční den jsme prožili v Zoologické zahradě v Hodoníně. Děti se nejvíce těšily na žraloky, velbloudy a krmení ovcí a koz. Také řádění v dětském koutku se dětem moc líbilo, a pokud bychom nemuseli odejít na vlak, tak by určitě vydržely na průlezkách a skluzavkách i déle.
Čtvrtek jsme zahájili v zrcadlovém bludišti v Kroměříži. Užili jsme si spoustu srandy před zrcadly, která z nás dělala podivné pidilidi nebo naopak dlouhány a jiné srandovní postavičky. Zrcadlové bludiště, které je umístěno ve druhé místnosti budovy, zamotalo většině hlavu. Naráželi jsme do zrcadel i do sebe navzájem – nikdo nevěděl, mluví-li s kamarádem nebo jeho odrazem v zrcadle. Některým dalo hodně času, než se z bludiště vymotali ven. Myslím si, že to byl pro všechny zážitek, a že si návštěvu bludiště zopakují třeba se svými rodiči. Po obědě jsme zamířili do Podzámecké zahrady k Dlouhému rybníku na lodičky a dokonce jsme tento den ještě stihli jízdu vláčkem cestičkami Podzámecké zahrady se zajímavým výkladem o historii budov, staveb nebo stromů, které se v Podzámecké zahradě nachází.
Celý týden děti během mnoha her a soutěží získávaly bodíky do celotáborové hry Madagaskar a v pátek odpoledne proběhlo závěrečné vyhodnocení. Všichni za svou snahu dostali odměny a s přáním úspěchů v novém školním roce jsme tábor ukončili.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat manželům Juráňovým a panu Štefanu Hrtúsovi za ochotu a přípravu programu pro děti, který náš příměstský tábor zatraktivnil.