Domů » Zprávy » Oprava mostu na silnici I/55 mezi Tlumačovem a Otrokovicemi

Oprava mostu na silnici I/55 mezi Tlumačovem a Otrokovicemi

Jelikož mne dlouhotrvající oprava mostu na silnici I/55 mezi Tlumačovem a Otrokovicemi nenechávala chladným, požádal jsem ŘSD, pracoviště Zlín, které má ve správě uvedenou komunikaci a je investorem předmětné akce o podání vysvětlení. Od ředitele Správy Zlín jsem obdržel následující informace:

• na zmiňované stavbě rekonstrukce mostu u Otrokovic máme značné problémy s vodovodním přivaděčem, který je v kolizi s naší stavbou.
• správce sítě nám avizoval, že jeho vodovodní potrubí je 2,5 m daleko od našeho mostu, ovšem po započetí provádění zemních prací (larsenové stěny) jsme zjistili ,že zhotovitel stavby poškodil svou činností potrubí, jelikož to bylo ve vzdálenosti pouze 0,5 m od opěry mostu.
• následně docházelo k zaplavování stavby vodovodem a deštěm a tím k neustálému zdržování prací. Na začátku července jsme byli nuceni stavbu zastavit a řešit další postup. V současné době žádáme stavební úřad o změnu PD a tudíž práce na mostě neprobíhají.
• situace nás velmi mrzí a víme, že působíme problémy motoristům i občanům okolních obcí, ale usilovně pracujeme na vyřešení této znepokojivé situace. Byl jsem ubezpečen svými spolupracovníky i zhotovitelem stavby, že práce ukončí nejpozději do 31.10.2013.