Domů » Zprávy » Dokončení rekonstrukce místního rozhlasu v obci

Dokončení rekonstrukce místního rozhlasu v obci

V současné době (květen, červen) probíhá II. etapa rekonstrukce místního rozhlasu, která je předmětem plnění veřejné zakázky, a jejímž výsledkem bude kompletní digitalizace a bezdrátové provedení místního rozhlasu v celé obci.

V roce 2010 byla v Tlumačově provedena částečná rekonstrukce místního rozhlasu na bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním na zadávací pracoviště integrovaného záchranného systému. Rekonstrukce rozhlasu (tzv. I. etapa) na bezdrátový rozhlas byla tehdy zrealizována zejména v místech, která se nacházejí v povodňovém území. Byl také zrealizován bezdrátový rozhlas v místní části Skály. Ve zbývající větší části obce zůstal místní rozhlas rozveden pomocí drátů.

V současné době (květen, červen) probíhá II. etapa rekonstrukce místního rozhlasu, která je předmětem plnění veřejné zakázky, a jejímž výsledkem bude kompletní digitalizace a bezdrátové provedení místního rozhlasu v celé obci.

Na realizaci tzv. II. etapy byla obcí Tlumačov (usnesením Rady obce R13/20/09/12, dne 26.9.2012) podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013, která byla Zlínským krajem akceptována. Celkové investiční náklady spojené s touto realizací II. etapy bezdrátového rozhlasu jsou ve výši 553 121,- Kč, z čehož Zlínský kraj (www.kr-zlinsky.cz) poskytl na tuto akci účelovou dotaci ze svého rozpočtu ve výši 280 000,- Kč.

Bezdrátové provedení místního rozhlasu v naší obci odpovídá jednotnému systému varování a vyrozumění obyvatelstva podle zákona č. 239/2000 a 240/2000 Sb. o IZS a umožňuje informování obyvatelstva 24 hodin denně i v nepřítomnosti odpovědných osob ze zadávacího pracoviště, vyrozumění obyvatelstva prostřednictvím telefonní linky nebo mobilního telefonu přímo z místa havárie, zálohování v případě výpadku elektrické energie a časově naprogramované spuštění nahraných mluvených zpráv.