Domů » Zprávy » DDM Sluníčko – Víčka z PET lahví pro Michalku Láníkovou z Holešova

DDM Sluníčko – Víčka z PET lahví pro Michalku Láníkovou z Holešova

Solidárnost a ochota lidí pomoci se ukázala při sbírce víček, kterou pro těžce postiženou Michalku vyhlásil DDM Sluníčko, středisko Tlumačov v září loňského roku.

Průběžně až do května 2013 jste nám nosili menší i větší množství víček – celkem se nám v našem sběrném místě podařilo nasbírat cca 550kg. Všem patří velký dík, protože každý z vás, jak píší rodiče Michalky na svých stránkách www.michalka-lanikova.cz má velkou zásluhu na celkovém množství nasbíraných víček, které činí 45 400kg. Mohou díky sbírce své dceři koupit speciální kočárek a další zdravotní potřeby. Děkuji všem, kteří trpělivě víčka sbírají, a prosím, sbírejte dál. Tentokrát pro Romana Trefila, kterému byla po úraze diagnostikována oboustranná kvadruparéza. Finance získané za víčka mu umožní pobyt v rehabilitačním ústavu v Chuchelné.
 Sbírka pro Romana – podrobnosti