Domů » Zprávy » Přátelské setkání dárců krve s představiteli obce

Přátelské setkání dárců krve s představiteli obce

Ve čtvrtek odpoledne 18. dubna 2013 se sešli, v sále Kulturního a informačního střediska Tlumačov, na přátelském setkání tlumačovští bezplatní dárci krve a představitelé obce.

Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce „vstupuje“ do léčby nemocného a umožňuje tak zachránit ohrožený život.
Zastupitelstvo obce, v čele se starostou Ing. Antonínem Jonáškem, si velmi váží těch, kteří jsou ochotni darovat nejcenější tekutinu, jakou lidská krev je, z dobré vůle. Proto pozvalo 13 občanů, kteří byli v rozmezí let 2010-2012 oceněni Českým červeným křížem Zlín plaketami profesora doktora Jana Jánského.
Pozváni byli: paní Bronislava Pavlovská a pánové Petr Šeďa, Lukáš Vlček, Zdeněk Budinka, Milan Ščepka, Jaroslav Kutra, Vlastimil Kytlica ml., Vítězslav Zuzaník, David Hronek, Stanislav Hapal, Viktor Hlavica, Zdeněk Hejda a Karel Strýc.
Osobní poděkování od starosty obce společně s malým dárkem převzali pan Milan Ščepka, paní Bronislava Pavlovská, pan Vítězslav Zuzaník, pan Viktor Hlavica a pan Karel Strýc. Ostatní pozvaní se, zejména z pracovních důvodů, omluvili.
Mezi hosty byly dvě zastupitelky obce paní Alena Hozová a Blanka Konečná. Obě mají k dárcovství krve blízký vztah, neboť pracují v zdravotnictví. Za Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín přišla všechny pozdravit paní Anna Vařáková.
K příjemné atmosféře přispěli svým kulturním vystoupením žáci ze Základní umělecké školy Otrokovice, pobočka Tlumačov: Michaela Horková, Alena Konečná, Simona Konečná a Petr Blahuš.
Na závěr zbyl i čas na malé pohoštění a neformální diskuzi.