Domů » Zprávy » Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Vánoční strom byl v naší obci, opět po roce, slavnostně rozsvícen na náměstí Komenského. Od večerních hodin pátku 30. listopadu 2012 nám, společně s betlémem připomíná, že nastává adventní čas. A po adventu je už jen krůček k nejkrásnějším svátkům v roce – k Vánocům.

Od 16:45 hod. nám na náměstí vyhrávalo vánoční melodie žesťového trio z kroměřížské konzervatoře. V 17 hodin přivítala všechny přítomné vedoucí KIS Renáta Nelešovská a poté předala slovo starostovi obce Ing. Antonínu Jonáškovi, který pronesl vánoční proslov a přání k blížícím se svátkům vánočním.
Krátký kulturní program si pro nás připravili žáci ze ZŠ Tlumačov pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Odložilíkové a Mgr. Leony Jiruškové, zástupkyně ředitele. Po básničkách, písničkách a koledách už nic nebránilo tomu, aby se rozzářil vánoční strom, pod kterým je již čtvrtým rokem tlumačovský betlém. Program byl zakončen krásným ohňostrojem.
Ve staré budově KIS byly opět dveře dokořán u železničních modelářů při DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov pod vedením Pavla Baďury. Návštěvníci mohli posoudit, co nového modeláři na ukázkové železnici vybudovali. V nové budově, sále kulturního střediska, si nikdo nenechal ujít výstavu panenek v háčkovaných šatech.
Mezi návštěvníky akce zavítal i svatý Mikuláš, s andělem a čertem. Hodné děti odměnil sladkostmi, zlobivé pošimral čert metličkou na zádech. Letos jsme poprvé vyzkoušeli i „Mikuláše na zavolání“. A tak se již zmiňovaná trojice dostala až k tlumačovským dětem domů.
Pro všechny přítomné bylo přichystáno bohaté občerstvení v podobě svařeného vína, čaje, vaflí a sendvičů.
Velké poděkování za přípravu celé akce patří pracovníkům údržby Obecního úřadu, hasičům za dohled při ohňostroji a všem dobrovolníkům, kteří pomohli při realizaci akce. Bez nich by to nešlo.
Pracovnice Kulturního a informačního střediska, Renáta Nelešovská a Petra Šimoníková, Vám přejí krásné a šťastné Vánoce. Ať radost a světlo prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny dny nového roku 2013.

Fotografie v galerii – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu