Domů » Zprávy » Den otevřených dveří v DDM Sluníčko

Den otevřených dveří v DDM Sluníčko

Na začátku měsíce října proběhl v DDM Sluníčko, odloučeném pracovišti v Tlumačově „Den otevřených dveří“. Díky finanční podpoře obce Tlumačov, bylo pro přítomné návštěvníky připraveno spoustu zajímavých aktivit.

Nechybělo zde tvoření, deskové hry, taneční kobereček, ale také zdobení perníků, malování na obličej a dvouhodinová žongléřská škola. Návštěvníci mohli shlédnout show žonglérů z Fryštáku, kteří pak přítomné děti i rodiče učili toto žongléřské umění. Na závěr proběhlo vystoupení všech, kteří se v této škole naučili mnoha kouskům.
A bylo zde opravdu spoustu šikovných talentů. Program probíhal ve všech místnostech DDM, kde byla připravena i výstava fotografií a získaných trofejí kroužků aerobiku. Dále se návštěvníci mohli podívat do budovy KIS na krásné modely vláčků a činnost kroužku Modeláři. Přítomní se dozvěděli informace o volných místech v kroužcích DDM nebo připravovaných akcích. Pro rodiče také bylo připraveno kafíčko a pro děti sladká odměna. Akce byla velmi úspěšná a zúčastnilo se jich okolo 150 návštěvníků.