Domů » Zprávy » Družební obec Ďanová oslavila 760 let

Družební obec Ďanová oslavila 760 let

V sobotu 7. července letošního roku proběhly v družební obci Ďanová oslavy 760. výročí první písemné zmínky o této obci. Akce proběhla za slunečného počasí s letními teplotami. Zastoupení naší obce čítalo počet rovnající se fotbalovému týmu, tedy 11, i když fotbal z naší strany nebyl tentokrát v plánu.

Do Ďanové jsme dorazili před polednem a po milém přivítání, přesněji ve 13 hod. začaly oslavy v místním kulturním klubu, kde jsme také předali dar obce Tlumačov – malou Hanačku v kroji. Následoval průvod obcí k památníku obětí z II. světové války a odhalení dřevořezby „anděla“. Poté pokračoval kulturní program vstoupením malých i velkých účinkujících na přilehlém hřišti. Svoji pozornost si vždy získají malé mažoretky z Ďanové, které se na představení určitě pečlivě připravují, neboť do svých pochodů umí vložit i srdce. Vše zakončila letní venkovní veselice. Poděkování patří paní starostce obce Kristíně Adamišové a všem občanům Ďanové. Poděkovat chci i zástupcům Tlumačova, manželům Němcovým, Šoltýsovým, Baďurovým, paní Marii Pavlíčkové a Ludmile Kvardové, zástupcům hasičů panu Otto Šnajdrovi a Radku Šedovi za reprezentaci obce.

Pro Vás, kteří jste zažili ve škole ještě hodiny „slovenštiny“, což v době federace byla součást hodin českého jazyka, nebude níže uvedený text činit žádné problémy. Pro Vás mladší to bude možná důvod k tomu, abyste se zeptali, jak to s Československem vlastně bylo. História obce
Obec Ďanová sa nachádza 12 km juhovýchodne od mesta Martin pri Blatnickom potoku. Je ľahko prístupná z hlavnej cesty Martin – Turčianske Teplice. Nachádza sa v strede kotliny pod miernymi pahorkami, ktoré jej dodávajú pôvabný charakter.
Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú od konca 13. a začiatku 14. storočia ako usadlosť s dvoma kúriami v chotári osady Sebeslavce a dedičstvo Révayovského panstva. V roku 2012 si obec pripomenie 760 rokov svojej prvej písomnej zmienky. Obec bola založená v Sebeslavskom chotári ako zemianska kúria, ktorú založili zemania Ganko a Ján pod názvom Villa Jank čiže Janova Ves, sa spomína od roku 1252. V nasledujúcich informáciách sa v písomných prameňoch v roku 1331 po prvý raz spomína pod názvom „Villa Dean“ resp. Dian Falua. V I.tretine 14.storočia bol postavený hrad Blatnica, ktorý slúžil, ako dozor nad obchodnou cestou. Malá vzdialenosť od Blatnického hradu spôsobila, že sa Ďanová dostala do jeho závislosti už v roku 1436 a takto stratila svoje zemianske postavenie a stala sa poddanskou obcou pánov Blatnice. Zložité majetkové vzťahy k hradu sa v 15. a 16.storočí skončili jeho darovaním spolu s príslušnými obcami v r. 1539 Františkovi Révayovi, ktorý mal majetok v držbe až do zrušenia poddanstva v r.1848.
V 14.storočí bola táto osada v držbe Vyhotovích synov zemana Valentína a folkušovských pánov. Erb obce je z roku 1862 a zobrazuje lemeš pluha, ako znak roľníckeho spôsobu života jej obyvateľov.
Ďanová bola v Turci známa ako obec s bohatou olejkárskou a šafraníckou tradíciou. Pri blatnickom potoku v minulosti stáli dva mlyny a píla, pracovala tu i malá tehelňa. V obci bola aj kováčska vyhňa a rozvíjala sa tu tkáčska výroba. V roku 1895 vznikol v obci dobrovoľný hasičský zbor, ktorý pomáhal pri likvidácii požiarov a ochrane majetku občanov.
Juhovýchodne od Ďanovej sa nachádza rybník,ktorý pripomína z výšky veľké srdce.V šesľdesiatych rokoch sa tu ťažila rašelina a tak vznikol rybník do ktorého rybári napustili ryby. V roku 2005 bol vyčistený a prehĺbený. Každý rok na ňom rybársky zväz ktorému tento rybník patrí, organizuje súťaž v love rýb. Od roku 2009 na tomto rybníku prebieha celoslovenská súťaž – Turčiansky amatérsky triatlon /TAT/, ktorý sa v roku 2010 rozšíril aj cez susedné obce. Pre peknú prírodu okolo Ďanovej, Folkušovej a Blatnice, táto súťaž prebieha každý rok. Vzácnou pamiatkou je aj zvonica z 19. storočia, na ktorej sa ručne zvonilo. Taktiež sa tu nachádzajú staré pivnice, ktoré ešte stále slúžia občanom na uskladnenie zemiakov a zeleniny. V obci sa nachádza aj rodný dom akademika prof. Otta Jaroslava Vrtiaka, ktorý bol rektorom na VŠV v Košiciach. Obec Ďanová má družbu s partnerskou obcou Tlumačov pri Zlíne, ktorá začala pri príležitosti 110.výročia DHZ v roku 2005. Každý rok sa vymieňajú návštevy občanov a organizujú spoločné podujatia a rôzne akcie.
zdroj: http://www.danova.sk