Domů » Zprávy » Slavnostní rozloučení s „deváťáky“

Slavnostní rozloučení s „deváťáky“

Každý rok opouští naši školu žáci 9. ročníku a ne jinak tomu bylo i letos. Slavnostní rozloučení proběhlo 21. června 2012 v prostorách KISka, v obdobném scénáři jako v loňském roce.

Na slavnost byli pozváni všichni žáci 9. ročníku, jejich rodiče a členové pedagogického sboru, kteří je po celých 9 let učili. Po úvodním slově starosty, který popřál všem deváťákům na nových školách hodně píle i vytrvalosti, ale i pěkné prázdniny a úspěšný start, následoval proslov pana ředitele, který vyzdvihl vzpomínky na tuto třídu. Pak už následovala aktuální prezentace všech žáků 9. ročníku spojená s poděkováním přítomným pedagogům. Mnozí přítomní zatlačili slzu, ať již to byli učitelé, rodiče či samotní žáci. Ti také obdrželi upomínkové předměty jako vzpomínku na dnešní den a léta strávená v Základní škole v Tlumačově. Pro všechny přítomné bylo na závěr připraveno malé občerstvení.