Domů » Zprávy » Stromy kolem nás

Stromy kolem nás

Jako každý rok tak i letos oddělení životního prostředí, údržby a služeb naplánovalo na letošní rok plán prací, které se dotýkají údržby zeleně a především pak dřevin. Koncem ledna letošního roku již proběhlo vykácení přerostlých topolů v lokalitě Zakálaví, a v jarních měsících zde bude provedena nová výsadba. A co nás letos ještě čeká?

* údržba polní cesty Rokytí, která je zarostená náletovinou, především pak bezem černým a javorem jasanolistým
* na Dolní ulici dojde v souladu s generelem zeleně k vykácení 6 jehličnanů, jedná se o rizikové stromy zasahující do přilehlých budov a následně proběhne výsadba listnatých stromů
* na náměstí Komenského, v blízkosti Domu služeb bude vykáceno 13 jehličnanů a jedna hrušeň přičemž nová výsadba je plánována na říjen 2012
* na hřbitově bude vykáceno 8 přerostlých jehličnanů, jedná se především o přerostlé smrky ve východním směru u kterých hrozí pád a redukovány budou i thuje u hlavního chodníku neboť ničí pomníky, vzhledem k jejich stáří je to jediné možné řešení
* na ulici 6. května, U Trojice, Smetanova, J. Žižky je naplánovaný ořez javorů (globosum) na hlavu, což je pěstební ošetření


Zahájení těchto prací bude od 1. března 2012 a následovat bude v souladu s vydaným rozhodnutím a klimatickými podmínkami v podstatě po celý rok. Cílem je udržovat zeleň v obci v dobrém a bezpečném technickém stavu a přitom zachovat její pozitivní vliv na život v obci.