Domů » Zprávy » Park u sokolovny týden po kolaudaci

Park u sokolovny týden po kolaudaci

Dalo by se obrazně říci, že ještě ani nezaschnul inkoust na kolaudačním rozhodnutí, neproběhla ani závěrečná zpráva a již se našli v naší obci lidé, kteří úmyslně ničí nově upravený park na ulici Sokolská.
Byl to pro mne šok.

Vyvrácený odpadkový koš s betonovým základem, demontovaný stojan na kola, vytrhané sazenice habru obecného, který má v určených částech parku tvořit živý plot, a ze země povytažené jehličnany a jeřabina. V trávě volně pohozené PET láhve, nedopalky od cigaret, papírové kapesníčky a zejména několik nedopitých láhví od alkoholu!
To vše vypovídá o tom, jak si někteří „lidé“ umí vážit něčeho nového a smysluplného.
Park má sloužit občanům k odpočinku a nabrání nových sil, ale někteří lidé to stále nechtějí, anebo neumí pochopit.
Proto veškeré vzniklé škody byly ihned po jejich zjištění nahlášeny Policii ČR Otrokovice, která se dále případem zabývá.