Domů » Zprávy » Park u sokolovny již vybízí k procházkám.

Park u sokolovny již vybízí k procházkám.

Od pátku 21. října 2011 byl po provedené revitalizaci zpřístupněn park na ulici Sokolská.
Průchod parkem je zajištěn po nově vybudovaných mlatových chodnících, které jsou v nočních hodinách nasvíceny novými lampami veřejného osvětlení.

V parku je dále umístěn moderní mobiliář ve formě laviček, stojanů na kola a odpadkových košů. Nově provedenou výsadbou je vhodně doplněna stávající zeleň a jsem přesvědčen, že celkový dojem bude ještě lepší, až se na jaro zazelenají travnaté plochy a rozkvetou květiny.
„Revitalizace parku ul. Sokolská, Tlumačov“, tak zní celý název toho projektu, byla realizována za podpory Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci regionálního operačního programu Střední Morava jsme získali celkovou dotaci ve výši 5 688 935,-Kč, což představovalo 85 % celkových nákladů.
Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 se uskutečnilo kolaudační řízení a v současné době probíhá ve spolupráci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ukončování projektu po administrativní stránce. Udržitelnost projektu je min. 5 let. Věřím však, že celý park nám bude sloužit mnohem déle.