Domů » Zprávy » Oznámení o kolaudaci stavby „Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“

Oznámení o kolaudaci stavby „Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“

Dne 16.11.2011 byl příslušným správním úřadem vydán kolaudační souhlas na dokončenou stavbu „Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa“ s tím, že na jeho základě je možné výše uvedenou stavbu trvale užívat a provozovat.

Tímto okamžikem nastala pro občany, respektive vlastníky nemovitostí, v lokalitách severní části obce Tlumačov – ul. Masarykova, Dr.Horníčka, Krátká, Mánesova, Zábraní, Přasličná, Jana Žižky a dále v lokalitách ul. Machovská a Kvasická (lokalita „U rybníčka“) možnost napojit splaškové vody ze své nemovitosti přímo do kanalizace bez jakéhokoliv předčištění.

Při přepojování nemovitostí na kanalizaci je nutné postupovat v souladu se zákonem (viz. stavební zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) a podle variant uveřejněných v zářijovém čísle Tlumačovských novinek.

Michal Veselský
ved.odd.výstavby a majetku
OÚ Tlumačov