Domů » Zprávy » Potáborová víkendovka na Štěrkáči

Potáborová víkendovka na Štěrkáči

DDM Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov pořádá pravidelně podzimní setkání účastníků letního tábora. Ve dnech 21.-23.října se na Táborové základně Štěrkoviště Otrokovice sešlo 26 dětí, aby společně se svými vedoucími a instruktory zavzpomínali na prožitá letní dobrodružství v RS Trnava.

Tábor „Brána času“ jsme si připomněli nejen při fotografiích, ale také soutěžích a hrách, které probíhaly celý páteční večer.
Sobotní dopoledne patřilo tvoření, malování a soutěžím. Když se přiblížila třetí hodina odpoledne, přijel za námi na Táborovou základnu velitel JSDH Otrokovice Ludvík Kubín a seznámil nás s následujícím programem. Stali jsme se figuranty, kteří simulovali oběti neštěstí. Záchranáře naopak čekala orientace v zakouřeném prostoru, evakuace osob a ošetření zraněných. Budova táborové základny byla zakouřena umělou mlhou, která dokonale napodobuje skutečný kouř u požáru. Všichni figuranti byli přítomnými hasiči evakuováni a předáváni záchranářům z Českého červeného kříže k následnému ošetření. Naše pocity byly různé, ale všichni jsme si uvědomili, že se v takové nebezpečné situaci můžeme kdykoli ocitnout.
Víkend rychle uběhl a byl tu čas odjezdu domů. S některými dětmi se setkáváme v kroužcích nebo na akcích, ale některé uvidíme až v létě na dalším pobytovém táboře.
Takže: ,,Ahoj o letních prázdninách :-)!“