Domů » Zprávy » Oprava silnice do Kurovic a na Machovou (říjen 2011)

Oprava silnice do Kurovic a na Machovou (říjen 2011)

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám oznámit, že společnost EUROVIA CS, a.s. požádala o preventivní prodloužení celkové uzavírky těchto silnic do 30.11.2011.

Podle sdělení, které bylo doručeno na OÚ v Tlumačově, je předpokládaný posun termínu zapříčiněn skutečnostmi, které společnost EUROVIA CS, a.s. nepředpokládala v době přípravy těchto stavebních prací. Jedná se zejména o dodatečný požadavek ŘSZK p.o. na celkovou opravu nosné konstrukce mostu na ulici Mánesova a oprava úseku kanalizace společností Moravská vodárenská, a.s. na ulici Machovská. Jelikož tyto práce probíhají v uzlových částech obou silnic, mají tyto činnosti zásadní vliv na uvedení do provozu celých úseků.
Podle informace kompetentních pracovníků společnosti EUROVIA CS, a.s. bude do konce října 2011 provedena pojízdná vrstva a následně dle klimatických podmínek bude v listopadu proveden finální povrch v opravovaném úseku Tlumačov – Kurovice a Tlumačov – Machová.
Tímto si Vás dovoluji požádat trpělivost a toleranci.